- Må bli en del av folkehelsearbeidet

Barn som pårørende

Tidlig og helhetlig innsats må til for at barn som pårørende skal bli en naturlig del av folkehelsearbeidet. Det var konklusjonen da BarnsBeste møtte statsråd Åse Michaelsen.

 

- Barn som pårørende er en viktig del av folkehelsearbeidet. Vi har altfor mange historier om barn som ikke ble sett da foreldre eller søsken ble syke, og som fikk barndommen sin preget av det. Barndommen varer livet ut, poengterte leder for BarnsBeste, Siri Gjesdahl da hun møtte folkehelseminister Åse Michaelsen til en dialog om barn som pårørende som en naturlig del av folkehelsearbeidet.

Sammen med fagrådgiver Elisabeth Rø Lund presenterte hun det nasjonale kompetansenettverkets arbeid med å hjelpe helsepersonell i både spesialisthelsetjenesten og kommunen å se og møte barns behov når sykdom rammer familien.

Møtet fant sted i forbindelse med BarnsBestes oppdrag fra Helsedirektoratet med å lage digitalt e-læringsmateriell om barn som pårørende i kommunen. Hensikten med den digitale opplæringen er å styrke kommunenes kompetanse og ferdighet i plikten til å avdekke og følge opp barn som opplever sykdom i familien.

- Det er i kommunene at pårørende barn bor. Det er der de skal få den hjelpen og oppfølgingen de trenger i det daglige, sa Gjesdahl.

BarnsBeste har valgt Mandal som pilotkommune og referansegruppe i arbeidet med å utarbeide og teste det nye opplæringsmateriellet. Også Lillesand, Helsefonna og enkelte bydeler i Oslo skal være med i utprøvingen og gi sine tilbakemeldinger på e-læringen som skal være ferdig juni 2019.

Rø Lund pekte på det tydelige behovet for å få på plass digital e-læring og kompetanseheving på dette fagfeltet i kommunene. Hun pekte også på utfordringene med å få til gode, sømløse digitale tjenester i en hverdag hvor kommunene opererer med ulike systemer seg i mellom. Noe som gjør det vanskelig å få til systematiske løsninger alle kan dra nytte av.

- Jeg ser det store behovet for å få dette til å henge sammen, veve på tvers og se helheten i det arbeidet som gjøres, sa Michaelsen, som lyttet og ønsket seg innspill fra BarnsBeste i den årlige folkehelserapporten og til pårørendestrategien.

Også Michaelsen var opptatt av tidlig og helhetlig innsats for barn som pårørende.

- Vi må jobbe med kunnskap og holdninger. Vi må jobbe mer på tvers og vi må passe på å sette stolene sammen så tett at ingen faller igjennom, også når det gjelder barn som pårørende, fastslo Michaelsen.