- Tenk familie med en gang

Tenk familie med en gang det kommer en henvisning til rusfeltet - og følg opp med handling, sier den nyslåtte doktoren Bente Birkeland.

Leder av BarnsBeste, Siri Gjesdahl til venstre, og forsker og doktor Bente Birkeland, til høyre.
– Vi må tørre å spørre pasientene om familiens behov, mener både BarnsBestes leder Siri Gjesdahl og Bente Birkeland. Birkeland er den første av fire kandidater fra Multisenterstudien som disputerte for doktorgraden.

Som den første av forskerne fra Multisenterstudien Barn som pårørende (2015), forsvarte Birkeland sin doktorgrad om pårørendeutfordringer. Birkelands tema var «Livssituasjon når en partner har rusmiddelproblemer – livskvalitet og hverdagserfaringer».

– Vi vet hva vi skal gjøre. Det er så lite som skal til. Alt ligger til rette i lovverk og vi må begynne med å spørre, sier Birkeland.

Nettopp det med å spørre etter familiens behov, er også noe BarnsBestes leder Siri Gjesdahl trekker frem i etterkant av Birkelands disputas. Bente Birkeland har under arbeidet med doktorgraden vært ansatt i BarnsBeste. Hun har delt stillingen mellom BarnsBeste og Avdeling for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus, som dermed har finansiert hennes forskning. I tillegg er det kommet midler fra Helsedirektoratet.

– Dette handler ikke først og fremst om tiltak, men at vi må stille spørsmålet: Hva trenger denne familien, understreker Gjesdahl.

Bente Birkeland har hatt forskerkollegene fra Ahus, Bente M. Weimand og Torleif Ruud som veiledere sammen med Magnhild M. Høie fra Universitetet i Agder.

– Bente Birkeland har med denne forskningen levert et unikt og viktig bidrag til et felt som det er lite forsket på. Her får vi kvalitative data for en gruppe som er dårlig undersøkt og forsket på, sa 1. opponenten Helle Lindgaard.

Bente Birkeland håper at hennes forskning skal få betydning for arbeidet med pårørende – og da spesielt innen rusfeltet.