Konferanse Barn som pårørende

BarnsBeste og Helsedirektoratet arrangere 17. mars 2020 en konferanse om barn som pårørende rettet mot ansatte og ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

​Konferansen ønsker å belyse hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan bidra til at barn som pårørende blir fulgt opp.

  • Hvordan kan vi unngå at barna blir glemt når familiesituasjonen er preget av alvorlig sykdom eller avhengighet?
  • Hvilken kunnskap og kompetanse må vi ha og hvordan kan vi få på plass gode rutiner og systemer for å ivareta barna?
  • Hvordan kan vi få til at arbeid med barn som pårørende blir en naturlig del av helsehjelpen til den voksne pasienten?

Konferansen skjer 17. mars 2020 på Oslo kongressenter i Folkets hus ved Youngstorget i Oslo. Konferansen er gratis og påmeldingsfristen er satt til 10. desember 2019.

Mer info om konferansen

Med deg på.