HELSENORGE

Nå kan du bestille ny utgave av akuttkortet

Det spesialtilpassede kortet gir råd til hvordan voksne kan ivareta barn i akutte situasjoner.

Akuttkortet, som nå trykkes i ny layout, kan bestilles kostnadsfritt av ambulansetjenesten og andre prehospitale tjenester. Størrelsen på akuttkortet er 75x100mm og kortet trykkes på et solid plastlignende papir.

Når du bestiller: vennligst oppgi antall kort, telefonnummer til sykehuset det gjelder og postadresse. Vi har akuttkort til ambulansepersonell ved hvert enkelt HF.

Bestilles via barnsbeste@sshf.no

Se forsiden på akuttkortet

Se baksiden på akuttkortet

Oversikt over verktøy, materiell og film utviklet av eller i samarbeid med BarnsBeste, finner du på denne siden:

Verktøy, materiell og film