Nå skal barn med syke foreldre få dekket reisen

Regjeringen setter av 25 millioner kroner i neste års budsjett til å dekke barns reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med foreldre eller søskens sykdom og behandling.

Fagrådgiver Eivind Thorsen i BarnsBeste.
Fagrådgiver Eivind Thorsen takker for alle innspill som har bidratt til at regjeringen nå setter av 25 millioner kroner for å dekke reiseutgifter for pasienters barn.

- Jeg ble veldig glad da jeg hørte at reiseutgifter for pasienters barn og søsken skal inn i statsbudsjettet. Besøk der foreldre eller søsken får helsehjelp er et av de enkleste og beste tiltakene vi har for barn som er pårørende. Samtidig har økonomi hindret mange barn fra å reise dit mamma, pappa eller søsken får behandling. Nå får disse barna muligheten, sier fagrådgiver Eivind Thorsen ved BarnsBeste.

Takker for engasjement og innspill
Han har sammen med flere engasjert seg i saken, og sier at dekking av reiseutgifter er et av de vanligste temaene staben i BarnsBeste får spørsmål om.

- Det er et stort engasjement rundt i Norge for denne saken og mange har bidratt til å påvirke gjennom høringer og andre innspill. Tusen takk og gratulerer til alle sammen, smiler han.

Pengene som nå bevilges til reise og opphold for barn, vil ifølge helseminister Bent Høie (H), bli fordelt til helseregionene, som vil få ansvar for å fordele midlene.

Thorsen er spent på hvordan fordelingen skal foretas.

- Vi håper det lages gode ordninger for at barn skal få dekket sine utgifter til reise og opphold når de skal besøke noen i familien som får helsehjelp, sier Thorsen.