Nettressurs om barn som pårørende og koronapandemien

Barn som pårørende-arbeidet fortsetter under koronapandemien. BarnsBeste har laget en nettressurs for helsepersonell og tjenester som skal ivareta pasientens barn og søsken.

Vi har samlet nasjonale føringer, nettsider og praksiseksempler som kan være til hjelp i barn som pårørende-arbeidet.

Se ressursside
Vi tar gjerne i mot tips og råd til aktuelle sider og ressurser på barnsbeste@sshf.no.