Nytt kurs for deg som jobber med barn som pårørende

E-læringskurset «Barn som pårørende - kurs for helse- og omsorgspersonell i kommunen» gir en innføring i barn som pårørende-arbeidet. Det er nå tilgjengelig for deg på helsekompetanse.no.

Gjennom kursets fire deler vil du lære hvordan du kan bidra til at barn som opplever sykdom, avhengighet, skade eller død i sin familie, får den støtten og oppfølgingen de trenger.

Som helsepersonell i vår kommune har du en plikt til å avklare og ivareta barns behov for informasjon og oppfølging. Gjennom barn som pårørende-arbeidet støtter du pasienten som forelder, samtidig som du styrker barn og unges helse- og livskvalitet.

E-læringskurset er tilgjengelig både på PC, nettbrett og mobiltelefon. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre.

Ta kurset her på helsekompetanse.no

Kurset er utviklet av BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende og bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

- For å oppnå et felles kompetanseløft i tjenesten, bør leder sørge for at de ansatte tar kurset omtrent på samme tid, er et av rådene fra avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.