Oppdaterte fagprosedyrer på helsebiblioteket.no

Versjon 3.0 av de kunnskapsbaserte fagprosedyrene for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten er nå godkjent og tilgjengelig hos Helsebiblioteket.no.

I denne oppdateringen er det foretatt systematiske litteratursøk og en gjennomgang av det juridiske grunnlaget. Verken søkene eller den juridiske gjennomgangen gir grunnlag for å endre prosedyrene. Faginnholdet i den nye versjonen holdes uendret med kun små justeringer.

De oppdaterte fagprosedyrene kan dermed tas i bruk av foretakene uten noen praktisk konsekvens for personell som skal bruke prosedyrene.

Foretakene må imidlertid erstatte gammel versjon med ny versjon hvis de ønsker at egne prosedyrer skal være gyldige etter kravene fra Helsebiblioteket.

Her er lenkene til fagprosedyrene hos Helsebiblioteket:

Barn som pårørende – 1. Overordnet prosedyre

Barn som pårørende – 2. Delprosedyre kartlegging

Barn som pårørende – 3. Delprosedyre tiltak

Barn som pårørende – 4. Delprosedyre samhandling