Snakketøyet evaluert

Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Unn Sollid Manskow har på oppdrag fra BarnsBeste evaluert det digitale samtaleverktøyet Snakketøyet.no.

Det digitale samtaleverktøyet Snakketøyet er nå evaluert.

​BarnsBeste ønsker å takke alle som har bidratt i evalueringen. Denne evalueringen blir en del av grunnlaget for hva BarnsBeste ønsker å tilby av digitale samtaleverktøy for familier som har helseutfordringer. Inntil videre vil Snakketøyet.no være tilgjengelig som et eget nettsted.

Snakketøyet ble etablert i 2014 og inneholder konkrete tips til hvordan helsepersonell kan snakke med barn som pårørende, hvordan helsepersonell kan snakke med foreldre og hvordan andre voksne kan snakke med barn. I tillegg finner man informasjon om hvordan man kan gå fram om man er ytterligere bekymret for familien. Det er også laget en ordliste hvor ulike helse-begrep er forklart.