Vi spør barneansvarlige i Norge

Undersøkelsen skal være med å gi anbefalinger for barneansvarligrollen.

Fagrådgiver i BarnsBeste, Eivind Thorsen, håper på stor deltakelse i det som er den første undersøkelsen blant barneansvarlige i Norge.

- Vi spør hovedsakelig om hvilke oppgaver barneansvarlige utfører, og om de opplever å ha tilfredsstillende kompetanse til å utføre oppgavene. Mange har allerede svart, men vi håper på enda flere, sier fagrådgiver Eivind Thorsen ved BarnsBeste.
 
Spørreundersøkelsen inngår i arbeidet med å samle kunnskap til revideringen av de nasjonale fagprosedyrene for barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten. Revideringen skal være klar neste år.

Alle barneansvarlige ved 24 foretak
Koordinatornettverket, BarnsBestes nettverk for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsen, er sentrale i arbeidet med undersøkelsen. Nettverket har gitt innspill til utformingen. I tillegg formidler alle 24 helseforetak og private sykehus som inngår i nettverket undersøkelsen til sine barneansvarlige.

- Barneansvarligordningen har vært lovpålagt i snart 10 år. Det blir veldig spennende å se hva barneansvarlige svarer, avslutter Thorsen.

Undersøkelsen er formidlet via epost til alle barneansvarlige ved foretakene som inngår i BarnsBestes nettverk for spesialisthelsetjenesten. 

Er du barneansvarlig? Sjekk om du har fått epost om undersøkelsen og gi oss dine viktige svar!

Undersøkelsen vil være åpen for besvarelse til 3. mai.