HELSENORGE
Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Barn som pårørende og koronaviruset

Barn som pårørende og koronaviruset

Barn som pårørende-arbeidet fortsetter under koronakrisen. BarnsBeste er takknemlig for den innsatsen tjenestene viser for å ivareta barn og familier i en svært krevende situasjon. Vi ser at ansatte og tjenester utforsker nye arbeidsformer for at barn som pårørende fremdeles er en del av helsehjelpen. Vi vil gjerne at dere forteller oss om deres løsninger til barnsbeste@sshf.no.

Vi anbefaler at barn som pårørende-arbeidet særlig ivaretar:

 • Familieperspektivet
  Familier og barn er mye sammen og har begrenset kontakt med andre. Tiltak må ivareta hvordan barn og voksen har det sammen og hvordan de kan styrkes som familie.
 • Samarbeid mellom tjenester og virksomheter
  Kontakt og samarbeid med andre tjenester kan være begrenset eller vanskelig å gjennomføre. Det krever at vi utforsker alternative måter å samarbeide på for å bidra til barn og familier får nødvendig oppfølging.
 • Oppmerksomhet for de mest sårbare barna
  Koronakrisen betyr at barn og familier møter færre mennesker som ser deres situasjon og behov. Barn som pårørende- arbeidet bør inkludere spørsmål og handlinger som kan avdekke om barn lever under bekymringsfulle forhold. Bekymring kan diskuteres med Alarmtelefonen: 116 111.

Oversiktene og eksemplene på sidene om koronaviruset oppdateres jevnlig.

Nasjonale føringer for barn som pårørende-arbeidet

Nasjonale myndigheter publiserer fortløpende beslutninger, anbefalinger og informasjon om koronakrisen. Her er en oversikt over føringer som har betydning for ivaretakelsen av barn som pårørende. Siden oppdateres fortløpende.


Helsedirektoratets temaside om koronaviruset
Siden samler anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører:Helsedirektoratet

Nasjonal veileder – koronavirus – beslutninger og anbefalinger

Inneholder alle beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet og oppdateres fortløpende. Gjelder fra publiseringsdato 25.03.20 til Helsedirektoratet kommer med ny informasjon:

Helsedirektoratet veiledere


Datatilsynet
Siden har samlet ulike problemstillinger knyttet til korona (Covid-19) og personvern:
Datatilsynet

Direktoratet for e-helse
Anbefalinger om god bruk av videokonsultasjon: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

Aktuelle nettressurser

På denne siden samler vi nettressurser som kan brukes i barn som pårørende-arbeidet i koronakrisen. Siden er begrenset til ressursene offentlige myndigheter lager og utvalgte offentlige tjenester.

Informasjon til barn, unge og foreldre:
Alarmtelefonen Barneombudet
Helsenorge.no Ung.no Korona - Trygge råd til foreldre

Informasjon til helsepersonell og andre profesjonelle aktører
Anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører:Helsedirektoraret Folkehelseinstituttet

Ehelse.no


Informasjon til barnevernet, familievernet og andre profesjonelle aktører under koronakrisenBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)


Information in other languages

Norwegian authorities have prepared information in a number of languages. You can find this on the following pages:

Helsenorge/Health Norway:
Informasjon om korona på andre språk
Information about coronaviurs in other languages

Folkehelseinstituttet/The Norwegian Institute of Public Health:
Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på ulike språk
Brochures and videos about coronavirus, home quarantine and home isolation 
Information about your coronavirus test

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI:
https://www.imdi.no/en/about-imdi/coronavirus-useful-websites-in-other-languages/


Praksiseksempler

Her samler og formidler vi arbeidsmåter som helsetjenester kan ta i bruk i barn som pårørende-arbeidet. Vi vil gjerne få tips om eksempler på hvordan barn, pasienter og familier ivaretas under koronakrisen. Send oss en epost på barnsbeste@sshf.no.

Digital kommunikasjon med barn, pasient og familie

 • Samtaler og møter på video

Flere helseforetak og kommuner har løsninger for bruk av videokonsultasjon som ivaretar kravene til personvern og informasjonssikkerhet. Her er noen eksempler:

Vestre Viken HFFørde HFVadsø kommune

Det finnes også gode guider og praktiske råd for hvordan tjenester og personell kan komme i gang med bruk av video:

Direktoratet for e-helseKS
 • Retningslinje om digital kommunikasjon i barn som pårørende-arbeidet

Oslo universitetssykehus har laget en midlertidig retningslinje om digital kommunikasjon i barn som pårørende-arbeidet under koronatiden. Retningslinjen er ledelsesforankret og godkjent i foretaket.

Retningslinjen sier at personell kan bruke telefon eller sykehusets videosystem, Confrere. De kan ikke bruke apper som Facetime, Duo eller andre digitale løsninger som ikke er sikkerhetsklarert av sykehuset.

Pasienter kan ha kontakt med barn og familie ved hjelp av egen telefon, pad eller lignende, men da sier retningslinjen at følgende kriterier må følges:

 • Andre pasienter eller helsepersonell kan ikke være tilstede i situasjonen
 • Andre pasienter må ikke bli eksponert for denne formen for kommunikasjon
 • Helsepersonell må samtykke ved eventuell deltakelse i kommunikasjonen

Retningslinjen er integrert i OUS' foretakets retningslinjer for barn som pårørende. Les den her.

 • Videomøte i praksis ved St Olavs Hospital

Nina Lien Osen og Andreas Jarlalein Knutsen har skrevet et notat om hvordan de bruker videosamtaler i barn som pårørende-arbeidet under koronakrisen. Osen og Knutsen arbeider som henholdsvis psykiatrisk sykepleier og overlege i psykiatri ved Akuttseksjonen avd. Østmarka ved St. Olavs Hospital.

De skriver at det, i større grad enn for fysiske møter, gjelder å være:

 • Rett på sak
 • Tydelig og konkret
 • Bruke færre ord, være mer kortfattet enn i en vanlig samtale
 • Tydelig turtaking
 • Følge barnets fokus

Etter flere video- og telefonsamtaler erfarer de at det fungerer greit og bedre enn forventet. De tror også det kan være en mer gunstig løsning for noen barn og unge. Les hele teksten her.

Samarbeid mellom tjenestene
· Video- og telefonmøter
Skype (for business), Teams og telefonmøter er eksempler på verktøy som er tatt i bruk. Løsningene må vurderes opp mot kravene til personvern og informasjonssikkerhet.

· Digital samhandling
Ulike former for elektronisk meldingsutveksling er allerede et verktøy som i økende grad brukes i barn som pårørende-arbeidet i samarbeidet mellom sykehus og kommuner. Det kan brukes for å informere aktuell kommune om barns behov og ønske for oppfølging.

Helseforetakene i Helse Nord har felles prosedyre for elektronisk meldingsutveksling. Det samme har helseforetakene i Helse Midt-Norge. Helsepersonell ved disse foretakene kan sende en elektronisk melding fra foretaket til barns helsestasjon eller skolehelsetjeneste. Enkelte foretak i Helse Sør-Øst har tilsvarende ordninger for elektronisk melding til kommunenes tjenestekontor. OUS forklarer digital samhandling her. Jobber du på et sykehus kan du sjekke om dere kan sende elektroniske meldinger for pasientens barn eller søsken.

Informasjon til barn og unge
De fleste kommuner og mange sykehus har nå informasjon til barn og unge på sine nettsider. Sørlandet sykehus er et eksempel.

Organisering av tjenester 
· Videomøter for barn og unge
Universitetssykehuset Nord-Norge har lansert et Skype-tilbud til barn, unge og foreldre. UNN reklamerer for sitt tilbud med denne plakaten.

· Informasjonsside til barn og unge
Vindafjord kommune har laget en egen nettside for barn og unge som ønsker kontakt eller noen å snakke med. Se lenke.

Barneansvarlig personell
· Informasjon til barneansvarlige
Flere helseforetak har sendt ut informasjon til barneansvarlig personell.


· BarnsBestes kunnskapsressurser
Kunnskaps- og opplæringsressurser på nett brukes mer under koronakrisen. Overskriften Kunnskap har samlet sentrale ressurser om barn som pårørende på barnsbeste.no.

Fant du det du lette etter?