Nettverk

​Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Koordinatorer

Minoritetshelse

Internasjonalt

Forskernettverk