Somatikknettverk

Styrke barn som pårørende-arbeidet for familier med somatisk sykdom, skade eller funksjonshemming

BarnsBestes somatikknettverk består av frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige aktører innen feltet somatisk sykdom, skade og funksjonshemming. Hensikten er å stimulere til fag- og kunnskapsutvikling, forskning og informasjonsspredning i barn som pårørende-arbeidet.

Aldring og helse
Trine Nordby Skjellestad
trine.skjellestad@aldringoghelse.no

Alfasiforbundet
Line Haaland-Johansen
line.haaland-johansen@statped.no

Familiehjelperen, Akershus
Goke Bressers
familiehjelperen@fransiskus.no

Familiehjelperen, Oslo
Saskia Berdahl
saskia.berdahl@fransiskus.no

Frambu senter for sjeldne diagnoser
Torunn Vatne
Torun.vatne@frambu.no

Glittreklinikken
Anita Smelhus Hauger
Anita.hauger@lhl-klinikkene.no

Kreftforeningen
Randi Værholm
randi.vaerholm@kreftforeningen.no

Landsforeningen for slagrammede
Freddy Ulvseth
sekreter@hjerneslag.org

MS-forbundet
Bente Skog
bente@ms.no

Norges Handikapforbund/Valnesfjord Helsesportsenter
Anne Breivik
anbreivik@hotmail.com

Norges Parkinsonforbund
Ragnhild Stokket
ragnhild.stokket@parkinson.no

Norsk foreningen for slagrammede
Arne Hagen
arne-hag@online.no

Oslo universitetssykehus HF
Trude Aamotsmo
UXTRAA@ous-hf.no

Oslo universitetssykehus HF, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemminger
Mia Tuft
Miatuf@ous-hf.no

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Anne Alvestad Berglun
aberglun@ous-hf.no

Røde kors
Kirstina Rickfelt
Kristina.rickfelt@redcross.no

Rådgivningskontoret for hørselshemmede
Anne Mette Dahl
anne-mette.dahl@sby.oslo.kommune.no

Senter for sjeldne diagnoser
Gunvor Aslaksen Ruud
guruud@ous-hf.no

Skadeforebyggende forum
Eva Jakobsen Vaagland
eva.vaagland@skafor.org

Skogli Helse og rehabilitering
Nina Almås
nina.almas@skogli.no

Stiftelsen organdonoasjon
Hege Lundin Kuhle
hege.kuhle@organdonasjon.no

Sunnaas sykehus
Tuva Merete Glende Nitteberg
TuvaMerete.Glende@sunnaas.no

Vikersund kurbad
Hanne Løvli
Hannelv@vikersund-kurbad.no