Minoritetsnettverket

BarnsBestes minoritetsnettverk er et nasjonalt nettverk for temaet barn som pårørende i minoritetsfamilier. Det består av sentrale aktører på feltet og har to årlige møter. Nettverket utveksler erfaringer og drøfter aktuelle utfordringer knyttet til kunnskap, forskning og praksis. Nettverket bidrar videre til samhandling på nasjonalt plan, stimulerer til fagutvikling, forskning og kompetanseheving.

For mer informasjon, kontakt: barnsbeste@sshf.no

Fant du det du lette etter?