Minoritetsnettverket

BarnsBestes minoritetsnettverk er et nasjonalt nettverk for temaet barn som pårørende i minoritetsfamilier. Det består av sentrale aktører på feltet og har to årlige møter. Nettverket utveksler erfaringer og drøfter aktuelle utfordringer knyttet til kunnskap, forskning og praksis. Nettverket bidrar videre til samhandling på nasjonalt plan, stimulerer til fagutvikling, forskning og kompetanseheving.

For mer informasjon, kontakt: Torhild.Mosby@sshf.no

Agderforskning
Eugene Guribye
eugene.guribye@agderforskning.no

Ahus
Ana Carla S P Scippert
ana.carla.sp.scippert@ahus.no

BarnsBeste
Gunder Christophersen
gunder.christophersen@sshf.no

BarnsBeste
Siri Gjesdahl
siri.gjesdahl@sshf.no

For Fangers Pårørende (FFP)
Emem Daniel Israel
emem@ffp.no

For Fangers Pårørende (FFP)
Hanne
hanne@ffp.no

For Fangers Pårørende (FFP)
Kjersti Holden
kjersti@ffp.no

Finnmarkssykehuset
Laiti Tove Kirsti
tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no

Kreftforeningen
Tove Nyenget
tove.nyenget@kreftforeningen.no

Kreftforeningen
May-Britt Knobloch
may-britt.knobloch@kreftforeningen.no

Mirasenteret
-
post@mirasenteret.no

NAKMI
Warsame Ali
warsame.ali@nakmi.no

NAKMI
Karin Harsløf Hjelde
karinh.hjelde@nakmi.no

Oslo Kommune
Saviz Lorestani Salehi
saviz.salehi@bsr.oslo.kommune.no

Oslo Kommune
Espen Freng
espen.freng@rme.oslo.kommune.no

Ous
Anders Kartzow
andhuu@ous-hf.no

Ous
Hege Linnestad
UXSLIH@ous-hf.no

R-bup
Helen Christie
helen.christie@r-bup.no

Redd Barna
Kaja Hegg
kaja.hegg@reddbarna.no

Redd Barna
Phuong
Phuong.nguyen@reddbarna.no

Redd Barna
Stina Eiet Hamberg
stina.eiet.hamberg@reddbarna.no

Stavanger Universitetssykehus
Aina B Vaage
aina.b.vaage@lyse.net

Stavanger Universitetssykehus
Leoul Mekonen
leoul.mekonen@gmail.com

Sørlandet sykehus
Torhild Mosby
thorild.mosby@sshf.no

UNN
Kjell-Ole Myrvoll
kjell-ole.myrvoll@unn.no

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.