Mestring for alle

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

​I pasient- og pårørendeopplæringen er dialogen viktig. Den kan være med på å skape god helse og mestring.

I Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, RK-PPO, jobber vi for at pasient- og pårørendeopplæringen i våre helseforetak og kommuner skal kjennetegnes på god kommunikasjon og at pasienter og pårørende blir involvert og får medvirke i eget behandlingsforløp.

Bli en bedre helsepedagog   

Ta i bruk metoder i opplæringen nå

Om oss

Strategi for pasientopplæring

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst sier at alle helseforetak skal styrke de ansattes ferdigheter i kommunikasjon og pedagogikk. Dette er et klart insentiv til å prioritere kompetanseutvikling i helsepedagogikk i helseforetakene.

Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet  HSØ 2014 - 2016


Metoder i pasientopplæringen

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.