Hvordan gjennomføre en avklarende samtale

Samtalen som hjelper pasienten til å oppdage både behov og muligheter.

​Rammene er en samtale på én time på forespørsel fra den som ønsker en samtale.

Dette kan du oppnå:
Pasienten, som tar kontakt, får støtte gjennom dialogen til selv å oppdage noen av sine behov og se noen muligheter.

Avklarende samtale egner seg særlig der livs- og helseforandringer har oppstått og kan benyttes selvstendig eller i sammenheng med pasient- og pårørendeopplæring, både før og som oppfølging av opplæringen.

Slik kan du gjennomføre en avklarende samtale:

Innledning

Hva er du opptatt av nå?

Kan du fortelle meg litt mer om hvordan du opplever din situasjon?


Her er hensikten å åpne opp og få  innblikk i hvilken livssituasjon pasienten har og hvordan pasienten opplever dette, både hva som er vanskelig, men også hva som kan være ens styrke og muligheter i å håndtere livet slik det er nå.

Hoveddel

Bekreft det som kommer ved å gjenta ord og formuleringer

Hvordan er det for deg?


Her er hensikten å tydeliggjøre behov, gi støtte og stimulere til refleksjon

Del egne refleksjoner og spørre: Hva tenker du om det?

Still undrende spørsmål, eks. Hva skjer hvis du gjør det tro?

Alminneliggjøre: Du er ikke alene, vise til andres erfaringer


Her er hensikten å se etter ressursene og mestringsstrategier, se etter handlingskraft for bedre livskvalitet

Sortere: Hva kan du gjøre noe med?


Her er hensikten å tydeliggjøre og bekrefte

Avslutning
•Hva er mulighetene, hva kunne du ønsket deg videre nå?
•Hva kan kommunen/sykehuset bidra med?
•Hva sitter du igjen med nå?

Gi tilbud om å ta kontakt for informasjon, videre avklaringer.


Her er hensikten å oppsummere, informere om aktuelle muligheter og tilbud, Det kan også være nyttig å forsøke å gi et overblikk og hjelpe pasienten å se det fra et større perspektiv.

Last ned støtteark avklarende samtale

Les mer om avklarende samtale

Fant du det du lette etter?