Pedagogisk sol

Øvelsen går ut på å fullføre ufullstendige setninger som for eksempel kan handle om forventninger, behov, verdier eller interesser.

Dette kan du oppnå

Bevisstgjøring gjennom assosiasjoner som kan lede til endring.​

Pedagogisk sol for tilrettelegger

Pedagogisk sol for deltaker

Formål

Hensikten med oppgaven er å øve opp sin selvinnsikt og bevissthet. Øvelsen går ut på å fullføre ufullstendige setninger som for eksempel kan handle om forventninger, behov, verdier eller interesser. Øvelsen skal lede oppmerksomheten til å oppdage det som har betydning for den enkelte. I følge Tveiten (2013) kan det skje en bevisstgjøring gjennom assosiasjoner, følelser og holdninger som igjen kan lede til valg, for eksempel til å endre noe.

I øvelsen spørres det etter 5-7 endelser på setningen, dette fordi man da virkelig må jobbe med egen selvinnsikt. De 2-3 første er man godt kjent med og de kommer gjerne automatisk. Oppgaven kan oppleves vanskelig i starten, men trening hjelper. Det er et poeng å øve seg i å bli oppmerksom på mer, bli mer bevisst på hva som er viktig for seg.

Pedagogisk sol brukes ofte i opplæringssammenheng, og er en god øvelse også i veiledning og i samtaler. Den er inviterende i formen og er relativ kort, 10-15 min.

Slik gjennomføres øvelsen

Ut fra aktuell tematikk, skriv en ufullstendig setning i sirkelen. På figuren ser du et eksempel.

Gi en kort beskrivelse av hva øvelsen går ut på, for eksempel:

I denne øvelsen skal vi rette oppmerksomheten til hva som er viktig for den enkelte. Dere skal fullføre den ufullstendige setningen i sola, slik at det blir 5 til 7 meningsfulle setninger (10 min).
Når dere har skrevet setningene (individuelt), sitter dere sammen 2-3stk og snakker sammen om spørsmålene 1-5 på arket dere har fått.

Dialog og refleksjon om oppgaven

Etter at gruppene er ferdige, leder du en plenums dialog basert på deres opplevelser og refleksjoner.

 

  • Hvordan var det å fullføre setningene? Meningsfullt? Oppdaget noe nytt?
  • Del noe av dialogen som har vært i smågruppene rundt spørsmålene 1-5
  • På hvilken måte kan dette være en hjelp?

 

 

Øvelse: Hva er viktig for deg?

Fullfør setningen i sola slik at du får 5-7 fullstendige setninger, skriv på de grå linjene

 

 

 

Deretter i gruppe:

Alle deler noen av setningene med de andre i gruppen, uten å kommentere selv eller at de andre i gruppen kommenterer det som blir lest opp. Kun lese opp;

Velvære for meg er……. 

Alle gjør dette i tur og orden.

Deretter snakker dere sammen om:

 

  1. Hvordan var det å dele det du hadde skrevet?

  2. Hvordan var det å dele uten å forklare eller kommentere?

  3. Hvordan var det å ikke kommentere når den/de andre leste opp sitt?

  4. Hvilke tanker (assosiasjoner/refleksjoner) gjorde du deg når du lyttet til den/de andre?

  5. Hva har du lært/oppdaget gjennom denne øvelsen?

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.