SØT

SØT-modellen handler om å bygge bro over avstanden mellom nå-situasjonen og ønsket situasjon.

Formål
Denne øvelsen er et pedagogisk verktøy til å foreta endringer for et godt liv. SØT-modellen handler om å bygge bro over avstanden mellom nå-situasjonen og ønsket situasjon.

SØT metode for tilrettelegger

SØT metode for deltager

Øvelsen er tredelt med en beskrivelse og konkretisering av:

 1. Situasjonen nå 
 2. Ønskesituasjon
 3. Tiltak

På noen områder vil det være en avstand mellom situasjonen nå og ønsket situasjon. I prosessen med å minske denne forskjellen, er det viktig å analysere hva dette dreier seg om og tenke gjennom hva som må til for at situasjonen oppleves tilfredsstillende. Øvelsen innledes med en kreativ prosess for deretter å konkretisere tiltak som kan gi en bevegelse mot ønsket situasjon.

Øvelsen kan kombineres med andre verktøy, for eksempel Pedagogisk sol som kan benyttes i alle deler av SØT-modellen.

Slik gjennomføres øvelsen

Gi en kort beskrivelse av hva øvelsen går ut på, for eksempel:

Noen ganger opplever en å ikke være tilfreds med situasjonen sin og tenker kanskje at ting burde vært annerledes. Avstanden mellom nå- situasjon og ønsket situasjon kan oppleves stor og uklar, nesten som et gap. Gjennom litt strukturert tankearbeid kan en starte prosessen det er å bevege seg mot en mer ønsket situasjon. Det krever konkretisering av hva som er viktig for en selv og hva som eventuelt må gjøres for å komme dit.

Gi en kort instruksjon til hva de skal gjøre:

 1. Beskrive situasjonen slik den oppleves nå.
 2. Hva ønsker du/dere å skape eller oppnå?
 3. Hvordan skal ønskene bli virkelighet?

Dialog og refleksjon om oppgaven

Dette kan gjerne først gjøres i grupper på 3 stk (15-20 min):

- Hva har de faktisk skrevet ned
- Hvordan var det å gjøre oppgaven? Meningsfullt? Nyttig konkretisering?
- På hvilken måte kan dette være en hjelp?

Deretter leder du en plenums dialog basert på gruppenes opplevelser og refleksjoner.

 

Øvelsen

Øv deg i å realisere ønskede endringer.


Beskriv situasjonen din slik du opplever den nå.
Skriv momenter på steinene 
 

 1. Hva ønsker du å skape eller oppnå?
  Tenk igjennom hva som er viktig for deg.
  Nå kan du tillate deg å drømme.
  Er det noe du ønsker å endre på?
  Let etter alle dine muligheter.

 2. Hvordan skal ønskene dine bli virkelighet?
  Hva er mulig å realisere fra nå-situasjonen til ønsket situasjon?
  Hva kan jeg faktisk tenke meg å gjøre?
  Tiltakene dine skal være
 • Konkrete
 • Gjennomførbare
 • En frivillig forpliktelse

I avstanden mellom situasjonen nå og ønskene finnes mulighetene. Det er ingen avgrunn, men en synliggjøring og konkretisering av muligheter.

Fant du det du lette etter?