Teach-back: Ressursside

Her kan du laste ned powerpoint, se filmsnutter og finne øvelser til din undervisning i teach-back!

​Hva kan du oppnå med teach-back?

Teach-back er en konkret, effektiv og enkel metode for å sikre at pasienten har oppfattet og forstår informasjonen som gis og at helsepersonell har oppfattet pasienten riktig.

Forskning viser at
“40-80 % av medisinsk informasjon fra helsepersonell glemmes umiddelbart og nesten halvparten av informasjonen som pasienten husker, huskes feil».”[1]

Dette kan du oppnå ved å bruke teach-back

•pasienter forstår og husker informasjon som er gitt
•helsepersonell kvalitetssikrer sin egen forståelse
•pasientsikkerheten øker når kommunikasjonen er effektiv[2]

Vi anbefaler at du med teach back fokuserer på hvordan du som fagperson formidler og forklarer, ikke på hvor godt pasienten forstår. Det er pedagogisk og klokt å flytte oppmerksomheten fra å teste pasientens hukommelse til å fokusere på hvor godt du har forklart deg og i hvor stor grad du har gjort informasjonen forståelig.

Når du sammenfatter med egne ord hva pasienten har fortalt deg, får pasienten anledning til å korrigere, gi tilleggsinformasjon eller bekrefte, og du sikrer at din egen forståelse er riktig.

Slik bruker du teach-back

Slik gjør du

Be pasienten med jevne mellomrom å fortelle hva dere har snakket om eller vise hva dere har øvet på. Om ikke pasienten kan gjenfortelle eller vise, forklar igjen, og kanskje på en annen måte.

Eksempler:

«Jeg vil være sikker på at jeg har forklart meg på en forståelig måte, derfor vil jeg at du gjenforteller ….»

«Om du skal fortelle for partneren din, hva vi har pratet om i dag, hva skulle du fortelle da?»

«Om du skulle forklare meg, hvordan du skal følge opp behandlingen, hva ville du da si?»

«Jeg vil gjerne at du gjenforteller hva legen sa på visitten i dag. Du har fått mye informasjon på kort tid, så jeg vil bare forsikre meg om at du har fått med deg viktig informasjon…»

Etter at pasienten har gjenfortalt med egne ord hva han har forstått av informasjonen du har gitt, kan du stille et nytt spørsmål om hvordan dette passer inn i pasientens daglige rutiner. På den måten vil pasienten lettere huske og kunne anvende informasjonen.

«Du må ta medisinen en halvtime før frokost, hvordan vil det passe inn i din morgenrutine?»

Last ned Dette kan du oppnå med Teach-back

Du kan også laste ned øvelsene til deltakerne, se lenker under den enkelte øvelse.

Teach-back 2.0

Når vi anvender teach-back finner vi ut hva pasienten forstår av informasjonen som gis. Men for at informasjonen skal kunne huskes og anvendes, er det smart å knytte informasjonen til konkrete ting i pasientens liv.

EKS:

Lege: Jeg vil forsikre meg om at jeg har gitt deg informasjon på en måte som gjør at du har forstått den. For å forsikre meg om at jeg har gjort det, lurer jeg på hvordan du skal ta den nye medisinen når du kommer hjem.

Pasient: Skal vi se; jeg skal ta to piller, hver sjette time, sammen med mat. Det betyr at jeg skal ta neste dose kl 16. Du sa også at jeg kan bli litt trett av pillene.

Lege (Teach Back 2.0): Hva gjør du vanligvis rundt klokken 16? Hvordan vil denne medisinen påvirke dine ettermiddagsrutiner?

Pasient: Jeg kjører vanligvis hjem fra jobb omkring kl 16. Hvis jeg blir trøtt av medisinene, bør jeg vente med å ta dem til etter at jeg har kjørt bil og kanskje ta de sammen med middag i 17-tida. Går det greit?

Powerpoint til bruk i undervisningen om teach-back

Powerpointene kan brukes fritt så lenge du henviser til oss.

Du kan laste den ned og modifisere den slik du ønsker så den passer til ditt eget opplegg så lenge du henviser til denne nettsiden.

Vi har brukt skriftstørrelser som fungerer på vegg foran en større gruppe. Vi har lagt til ekstra informasjon i notatfeltet for deg som skal presentere. Husk at powerpointen aldri skal være ditt fullstendige manus, men en støtte for de du snakker til slik at de kan huske mer av det du forteller.

Bruk gjerne teach-back i løpet av din egen presentasjon for å understreke budskapet! Øvelser er det som gjør mester, så ikke bruk for lang tid på presentasjonen før dere går i gang med å øve!

Lykke til! God og effektiv kommunikasjon er viktig for pasientsikkerheten!

Last ned pdf med lysbildene Teach back

Last ned   Teach back pdf av powerpoint med notatfelt

Last ned   Teach back powerpoint 

Dersom du ikke får åpnet lenken med presentasjonen, forsøk å laste ned fila først og lagre den. Bruk Chrome nettleser, sørg for at sikkerhetsinnstillingene i din nettleser tillater deg å laste ned powerpointfiler.

Filmer til bruk i undervisningen om teach-back

 


     

Slik bruker du øvelsene

Øv på teach-back
1.Gå sammen to og to.
2.Velg hvem som skal være pasient og fagperson.
3.Fagpersonen informere den andre om valgte case (øvelse)  og praktiserer teach-back kommunikasjon, dvs at det skal inviteres til å gjenfortelle.
4.Når øvelsen er gjennomført, bytt gjerne roller. Bruk samme case eller velg et nytt.
5.Til slutt reflekterer dere sammen om erfaringene.

Øvelse nesespray

Slik bruker du nesespray:
1.Rist flasken forsiktig og fjern plastdekselet
2.Puss nesen forsiktig
3.Klem lett på det ene neseboret og sett tuten inn i det andre. Bøy hodet litt fremover mens du holder flasken oppreist.
4.Begynn sakte og pust forsiktig inn gjennom nesen samtidig som du sprøyter en dusj i nesen. Dette gjør du ved å trykke ned tuten med fingrene – en gang
5.Fjern tuten fra neseboret og pust gjennom munnen
6.Gjenta for det andre neseboret

Øvelse innhalasjonsmedisin

Generelle råd ved bruk av inhalasjonsmedisiner
1.Sitt godt oppreist eller stå oppe
2.Klargjøring
– Ved tørrstoffinhalator: gjør klar dosen/lad inhalatoren
– Ved spray: vend/rist litt på flasken/inhalatoren
3.Pust ut ved siden av inhalatoren før inhalasjon
4.Dekk munnen godt rundt munnstykket
5.Inhalasjonen
– Ved tørrstoffinhalator: trekk pusten kraftig inn
– Ved spray: trekk pusten sakte etter å ha utløst dosen
6.Ta inhalatoren vekk fra munnen etter inhalasjonen
7.Hold pusten i noen sekunder (10 sekund eller så lenge det føles behagelig)
8.Hvis det er steroider, skyll munnen og spytt ut etter inhalasjonen

Øvelse Buccolam

Hvordan bruke Buccolam?
 (Antikonvulsivum, Sedativum, Anxiolytikum)

1. Sjekk at det er riktig styrke.
 2. Ta ut sprøyta av beholderen.
 3. Ta av korken av sprøyta.
 4. Press medisinen inn i munnen; mellom tennene og kinnet, halvparten på hver side. Skal suges opp i slimhinnene og ikke svelges.
 5. Medikamentet skal ikke sprøytes direkte inn i munnhulen under krampeanfall, da pasienten kan aspirere dette til lungene

Øvelse Brann

Rutiner for brann

5 ting du må vite:

  1. Ta alltid brann-alarmen på alvor
  2. Sjekk ut det grønne skiltet
  3. Sjekk rømningsveier
  4. Røyken dreper,
  5. og røyken dreper raskere enn du tror

Hvis det brenner:

  1. Ved alarm – evakuer huset
  2. Gå rett til avtalt møtepunkt: Den store parkeringsplassen foran huset

Pedagogikk- noen tips

Bare ved å vite litt om den du snakker til, kan du tilrettelegge slik at personen oppfatter det du vil si.

– sjekk ut hva den du informerer og underviser vet eller kan før du setter i gang

Til nesespray-eksempelet:
•Har du brukt nesespray før?
•Hvis ja, kan du fortelle hvordan du gjorde det?
•Motivasjon: riktig bruk øker effekten

Til brann-eksempelet:
•Kjenner du til vår brannprosedyre?
•Hvis ja, få personen til å fortelle
•Henvise til ansvar personen har som ansatt når det gjelder kjennskap til brannprosedyre

Til inhalator-øvelsen:
•Har du brukt inhalator før?
•Hvis ja, •Hvilken type inhalator har du brukt??
•Kan du vise meg/fortelle meg hvordan du gjorde det?


– hensikt skaper motivasjon


Dersom du kan gi en god forklaring på hvorfor pasienten trenger den informasjonen du gir, vil pasienten kunne bli motivert til å lære.

– knytte ny informasjon til pasientens kontekst gjør det lettere å huske


Hvordan vil du oppbevare inhalatoren?

Referanser til powerpointen

[1]

Kessels RP. Patients’ memory for medical information. Journal of the Royal Society of Medicine. 2003;96(5):219-22.
Anderson J, DODMAN S, Kopelman M, Fleming A. Patient information recall in a rheumatology clinic. Rheumatology 1979;18(1):18-22.

[2]

“What Did the Doctor Say?:” Improving Health Literacy to Protect Patient Safety
(The Joint Commission 2007, https://www.jointcommission.org/assets/1/18/improving_health_literacy.pdf)

Pasientsikkerhetsprogrammet

Andre referanser teach-back

Referanser Teach-back

Last ned listen med referanser i pdf-format

En del av artiklene ligger på databaser som ikke er tilgjengelige for allmenheten, men jobber du på sykehus, høyskole etc., vil det som regel gå bra. Hvis ikke har du jo biblioteket!
Medisinsk informasjon blir glemt umiddelbart

Kessels RD. Patients’ memory for medical information. J R Soc 2003:96:219-222
Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539473/

 Informasjon blir misforstått

Anderson J, Dodman S, Kopelman M, Fleming A. Patient information recall in a rheumatology clinic. Rheumatol. Rehabil. 1979;18:245–255.
Fulltekst: https://doi.org/10.1093/rheumatology/18.1.18

 Det er lett å gå glipp av medisinsk informasjon

McCarthy DM et al. What did the doctor say? Health literacy and recall of medical instructions. Medical Care 2012:50:277-282
Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3305916/

Pasientene kan ikke redegjøre for risikoen knyttet til sin operasjon

Graham P. Type of consent does not influence patient recall of serious potential radiation toxicity of adjuvant breast radiotherapy. Australasian Radiology 2003:47:416.

Fulltekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1440-1673.2003.01212.x

 Planlagte operasjoner i ortopedisk kirurgi endres, utsettes og avbestilles helt

Caesar U et al. Incidence and root causes of cancellations for elective orthopaedic procedures: a single center experience of 17,625 consecutive cases. Patient safety in Surgery 2014:8:24. Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4064269/

 Krav om informasjon i lovverket 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven.) Kapittel 3. Rett til medvirkning og informasjon.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63#KAPITTEL_3

Pasientsentrert kommunikasjon – et spørsmål om pasientsikkerhet

The Joint Commission 2007.

Fulltekst: https://www.jointcommission.org/improving_americas_hospitals_the_joint_commissions_annual_report_on_quality_and_safety_-_2007/

Gjennom teach-back får pasienter med diabetes bedre blodsukkerverdier

Schillinger D et al. Closing the loop. Arch Intern Med 2003:163:83-90. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/214905

Teach-back forbedrer bruken av inhalator

Dantic DE. A critical review of the effectiveness of ”teach-back” technique in teaching COPD patients self-management using respiratory inhalers. Health Education Journal 2014:73:41-50.

Fulltekst http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896912469575

Teach-back er verdifullt for pasienter med diabetes

Negarandeh et al. Teach back and pictorial image educational strategies on knowledge about diabetes and medication/dietary adherence among low health literate patients with type 2 diabetes. Primary care Diabetes 2013:7:111-118

Fulltekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991812002215?via%3Dihub

Teach-back er en effektiv metode når informasjon blir gitt pasienter med hjertesvikt

Esquivel et al. Teach-back is an effective strategy for educating older heart failure patients. Journal of Cardiac Failure 2011:17:103.

Fulltekst:  https://www.onlinejcf.com/article/S1071-9164(11)00598-7/fulltext

Teach-back reduserer antall reinnleggelser

Peter D et al. Reducing readmissions using teach-back: Enhancing patient and family education. Journal of Nursing Administration 2015:45:35-42.

Fulltekst:      https://journals.lww.com/jonajournal/fulltext/2015/01000/Reducing_Readmissions_Using_Teach_Back__Enhancing.8.aspx

 Teach-back forbedrer prosessen med samtykke i forbindelse med operasjon

Miller MJ et al. Improving patient-provider communication for patients having surgery: patient perceptions of a revised health literacy-based consent process. J Patient Saf 2011:7:30-38.                                  Fulltekst: https://journals.lww.com/journalpatientsafety/fulltext/2011/03000/Improving_Patient_Provider_Communication_for.6.aspx

De fleste pasienter synes teach-back er bra – dersom det introduseres rett

Samuels-Kalow M et al.”Like a dialogue”: teach-back in the emergency department. Patient Educ Couns 2016:99:549-554.

Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808368/

Sykepleiere anser teach-back som verdifullt i forbindelse med utskriving

Kornburger C et al. Using ”teach-back” to promote a safe transition from hospital to home: An evidence-based approach to improving the discharge process. Journal of Pediatric Nursing 2013:28:282-291.

Fulltekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088259631200320X?via%3Dihub

Leger anvender teach-back i mindre utstrekning enn de selv tror

Howard T et al. Doctor talk: Physicians’ use of clear verbal communication. Journal of Health Communication 2013:18:991-1001.

Fulltekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10810730.2012.757398?scroll=top&needAccess=true

Leger anvender teach-back bare med visse pasienter

Jager AJ, Wynia, MK. Who gets a teach-back? Patient-reported incidence of experiencing a teach-back. Journal of Health Communication 2012:17:294-302.

Fulltekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10810730.2012.712624?scroll=top&needAccess=true

Et spennende og nyttig nettsted er

The Health Literacy Place

Teach-back styrker pasientsentrert kommunikasjon

Badaczewski  A ,Bauman L. et al. Relationship between Teach-back and patient-centered communication in primary care pediatric encounters,Patient Education and Counseling,Volume 100, Issue 7,2017,Pages 1345-1352.

Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5466453/

Teach-back kan bedre helseinformasjonsforståelsen

Griffey R, Shin N. et al.The impact of teach-back on comprehension of discharge instructions and satisfaction among emergency patients with limited health literacy: A randomized, controlled study, Journal of Communication in Healthcare, 2015 8:1.

Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4659395/

Teach-back reduserer risikoen for reinnleggelser

Miller S, Lattanzio M, Cohen S. “Teach-back” from a patient’s perspective. Nursing. 2016;46:63–4. Fulltekst: https://journals.lww.com/nursing/fulltext/2016/02000/_Teach_back__from_a_patient_s_perspective.19.aspx

Teach-back bidrar til mestringstro og høy grad av tilfredshet

Ghoneim, A. Fathalla, A.A. A randomized control trial: Effects of teach back method on self-efficacy among mothers of children with congenital heart defects. Journal of Nursing Education and Practice. 2018. 8. 106.
Fulltekst: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jnep/article/view/12601

Teach-back har direkte innvirkning på pasientens egenbehandling

Mollazadeh F, Maslakpak M.H. The Effect of Teach-Back Training on Self Management in Kidney Transplant Recipients: A Clinical Trial. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2018 Apr; 6(2): 146–155.

Fulltekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5845118/

Filmeksempel:

Dr. House bruker teach-back…

https://www.youtube.com/watch?v=zSSoYmQS6Ng&app=desktop

Fant du det du lette etter?