Om oss

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Vi jobber for at alle møter mellom helsepersonell og pasient og pårørende skal kjennetegnes ved god kommunikasjon, og at pasienter får medvirke i egen behandling.

Pasientopplæringen skal stimulere pasienter og pårørende til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som hjelper dem å håndtere sykdom, skade og funksjonsnedsettelse.

En helsefremmende tilnærming preger pasient- og pårørendeopplæringen der fagpersoner og pasienter samarbeider om å styrke pasientens helse og livskvalitet.

Sykehus gir opplæring til pasienter og pårørende som har behov for informasjon, undervisning eller veiledning. Vi støtter opplæringsaktivitet med kompetanse i helsepedagogikk, brukerinvolvering og organisering.

Helsepedagogisk kompetanse styrker fagpersoner i kommunikasjon, samhandling, undervisning, veiledning og informasjonsformidling.

Hovedoppgaven vår er å styrke kvaliteten på pasient- og pårørendeopplæringen i helseregionen.
Vi skal:

  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning
  • Drifte fagnettverk i helsepedagogikk
  • Samarbeide med universitetene og høgskolene
  • Bistå Helse Sør-Øst RHF med utvikling av styringsindikatorer
  • Bidra i relevant undervisning
Fant du det du lette etter?