HELSENORGE

Barn med FASD - Tiltak i hjem, barnehage og skole

Formålet med kurset er å gi innblikk i nyere forskning og erfaringsbasert kunnskap om hvilke tiltak som kan være nyttige for barn med FASD både i barnehage, på skole og hjemme. 

Det finnes lite forskning både nasjonalt og internasjonalt på hva som er effektive og gode tiltak for barn med FASD. Evidensbaserte tiltak foreligger ikke. Regional Kompetansetjeneste og HABU Arendal har over årene tilegnet seg erfaringsbasert kompetanse som formidles på aktuelle kurs. I tillegg gjennomgås den forskning som foreligger på feltet og som man tenker er overførbar til norske forhold. 

 • Overordnede prinsipper for tiltaksplanlegging.
  • Struktur, forutsigbarhet og rammer og tilsyn.
  • Verktøy som kan brukes for oversikt (dagsplaner, teknikker, hjelpemidler).
 • Tiltak rettet mot sosial funksjon, herunder arbeid med atferdsmessige utfordringer knyttet til vansker med regulering og hypersensitivitet.
 • Tiltak rettet mot støtte til læring i barnehage og skole – pedagogiske tiltak 
 • Støtteordninger som bør vurderes.

  Målgruppe:

  Fagpersoner i kommunen; fastleger, helsesøstre, jordmødre, PPT, barnevern, BUFETAT, barnehage, skole og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken. Familier som har omsorg for barn med rusrelatert skade. Helsepersonell som arbeider med tiltaksplanlegging og utarbeidelse av behandlingsplaner.  

Program

Kl. 0850-0900   Pålogging. 
Kl. 0900-0945  Kort om FASD: Hva er de vanligste utfordringene ved FASD og overordnede prinsipper for tilrettelegging. 
Kl. 1000-1045  Tiltak i hjem, barnehage og skole knyttet til sosial funksjon og atferds utfordringer.
Kl. 1100-1145   Læremessige utfordringer i barnehage og skole, leksesituasjon.
Kl. 1200-1300   Praktiske verktøy, støtteordninger og diskusjon/spørsmål. 


Fant du det du lette etter?