HELSENORGE

Nasjonal erfaringskonferanse innen bruker- og likepersonsarbeid

Erfaring som kunnskapskilde. Om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer.

Se program

Målgruppe: 

  • erfaringsmedarbeidere, brukerrepresentanter, ledere og fagpersoner som arbeider i helse-, sosial- og velferdstjenestene 
  • ansatte, undervisere og ledere i utdanningsinstitusjoner 
  • personer som arbeider i ulike organisasjoner

Godkjenning: Seminaret søkes godkjent i Norsk Sykepleierforbund og FO som meritterende

Deltakeravgift:
Før 10. august: kroner 1500
Etter 10. august: kroner 1750

I deltakeravgiften inngår forelesninger og kaffepauser i kursperioden, lunsj onsdag og torsdag og nettverksmiddag onsdag.

Posterutstilling: Det inviteres til posterutstilling. Kontakt frank.oterholt@uia.no

Overnatting konferansehotell: Overnatting i enkeltrom kr. 1060. Betales og bestilles av den enkelte deltaker

Reise: Den enkelte ordner reise selv.Fant du det du lette etter?