HELSENORGE

Presentasjonsteknikk

Vil du bli bedre til å holde innlegg og undervisning?

Kort om kurset

Pasient- og pårørendeopplæring rommer et mangfold av tilnærminger og metoder for å sikre god helsekommunikasjon.

Hensikten med denne kursdagen er å bidra til erfaringer og oppdagelser som kan gjøre deg bedre til å holde innlegg og undervisning. For å oppnå dette blir det presentert litt teori, men hoveddelen består av selv å holde en presentasjon, se andre holde presentasjoner, se seg selv og andre på film – få og gi tilbakemeldinger.

Som deltaker forbereder du en tre minutters presentasjon som på en eller annen måte er relevant for ditt arbeid. Denne presenteres på selve kursdagen. Presentasjonen blir filmet og det blir refleksjon og tilbakemeldinger fra gruppa og kurslederne.

Vi legger vekt på å skape en trygg ramme, med få deltakere. Dette er en unik mulighet til å bli mer bevisst egne styrker og utviklingsmuligheter når det gjelder formidling.

Kurset gjennomføres med forbehold om minst syv deltakere. Avlyses kurset vil påmeldte deltakere få beskjed ca. en uke før kursdato.

Kurset er gratis.

Læringsmål

Kunnskapsmål: Få kunnskap om presentasjonsteknikk.

Holdningsmål: Å få økt bevissthet om hva som kan gjøre deg bedre til å holde innlegg og undervisning.

Ferdighetsmål: Øvelse i å holde en kort presentasjon og å gi og få tilbakemeldinger. Fant du det du lette etter?