Kurs og konferanser

Faglig påfyll for helsepersonell

Kurs for helsepersonell

06.03 mandag

Empatisk Kommunikasjon

En dags kurs Et verktøy til bruk i den vanskelige samtalen.

09.03 torsdag

Samarbeid om velferdsteknologi i Agder

Hold av datoen allerede nå. Årets lunsj til lunsj konferanse i Agder 2017.

09.03 torsdag

Fagdag om Huntingtons sykdom

Presteheia Ressurssenter og LHS inviterer til spennende fagdag om Huntingtons sykdom.

23.03 torsdag

Empatisk Kommunikasjon

Verktøy til bruk i den vanskelige samtalen

27.03 mandag

Mindfulness - introduksjonskurs

Introduksjon til mindfulness og oppmerksomhetstrening

28.03 tirsdag

Smittevernkurs for kommunehelsetjenesten

Kurs for ledere og ansatte i kommunehelsetjenesten: institusjon, omsorgsbolig og hjemmesykepleie

28.03 tirsdag

Mindfulness - introduksjonskurs

Introduksjon i mindfulness og oppmerksomhetstrening

29.03 onsdag

Fagdag for ressurssykepleiere innan palliasjon og kreftomsorg

Vi ønsker velkommen til våren fagdag!

30.03 torsdag

Mindfulness - introduksjonskurs

En introduksjon til mindfulness/oppmerksomhetstrening

20.04 torsdag

Simuleringsdager for praksisveiledere

Simulering i aktuelle pasientsituasjoner

08.05 mandag

Motiverende intervju (MI)

Kurset går over 2 mandager Motiverende intervju (MI) er en målrettet samtalemetode for å motivere og bistå personer i ønskede endringsprosesser.

22.05 mandag

Å jobbe med grupper

For deg som jobber med eller skal starte opp grupper.

29.05 mandag

Empatisk Kommunikasjon

Verktøy til bruk i den vanskelige samtalen.

30.05 tirsdag

Presentasjonsteknikk

En dags innføring i presentasjonsteknikk

13.06 tirsdag

Presentasjonsteknikk

Endags innføring i presentajsonsteknikk

Se flere kommende arrangementer ()