ACTH analyseres ved SSHF fra 01.10.18

Avdeling for medisinsk biokjemi SSK innfører analyse for adrenocorticotropt hormon (ACTH). Referanseområdet justeres i fra 01.10.18.

​Det benyttes en immunologisk metode fra Roche. Siden dette er en annen metode enn den som brukes ved OUS Hormonlaboratoriet, er referanseområdet noe justert.

Prøven må fortsatt tas ved sykehuslaboratorium, fordi den må fryses raskt etter prøvetaking.

Indikasjon for rekvirering: Utredning av Cushings syndrom. Differensiere mellom primær og sekundær binyrebark-dysfunksjon. Utredning av adrenogenitalt syndrom og enzymdefekter i steroidhormonsyntesen. Rekvireres sammen med kortisol.

Referanseområde:

Kl.  07 -  09: 1.6‑13.9 pmol/L

Kl.  19  - 21: <50% av morgenverdi

For mer informasjon om bakgrunn og tolkning, se Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi.

ACTH, Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi