Albumin - nytt referanseområde

Albumin - nytt referanseområde fra og med 1.februar 2019.

​Medisinsk biokjemi kommer i tiden fremover, til å justere noen referanseområder for blodprøvesvar.

Først ute er albumin. Endringen gjelder fra og med 1.2.2019.

Oppdatert info for enkeltanalyser finnes i laboratoriehåndboka.