Blodprøver for analyse av medikamenter og rusmidler

De fleste samarbeidende laboratorier som utfører konsentrasjonsbestemmelse av medikamenter eller rusmidler i blod, anbefaler nå at prøvene tas på prøverør serum uten gel. Bakgrunnen for dette er fare for at gelen i prøverøret kan påvirke konsentrasjonen av det som skal måles.

Vi anbefaler derfor våre rekvirenter i primærhelsetjenesten å ta prøver til medikamenter og rusmidler på prøverør uten gel, rød kork med sort ring. Prøven sentrifugeres etter vertikal henstand i minst 30 minutter. Serum avpipetteres så til et tomt plastrør med egnet kork. Den avpipetterte prøven merkes med Serum uten gel i tillegg til pasient informasjon. Ønskes det analyse av flere medikamenter må det tas flere prøverør.

 Vacutainer uten gel.png       Avpipetteringsrør.png

Prøverør uten gel og rør til avpipettering kan bestilles fra laboratoriene. Elektroniske programmer som IHR og Laboratoriehåndbok vil bli oppdatert fortløpende.

En del medikamenter og rusmidler vil også i tiden framover endre analyselaboratorium fra St.Olavs Hospital til Oslo universitetssykehus.

Karin Bergland                                          Nils Arne Tryland
Enhetsleder                                               Enhetsleder
Laboratorieavdelingen                               Avdeling for medisinsk biokjemi
Sørlandet sykehus, Arendal                      Sørlandet sykehus, Kristiansand