C. pneumoniae DNA og M. pneumoniae DNA fases ut fra og med i dag

Fra og med mandag 23.03.20 vil ikke Chlamydia pneumoniae og Mycoplasma pneumoniae bli utført hos oss. Det rekvireres en del av disse, og vi finner svært lite. Viser til statistikk som publiseres ukentlig i labhåndboka. Dette gjøres på grunn av den store pågangen av prøver til Covid-19-diagnostikk. Vi vil gi beskjed når de eventuelt tas inn igjen i vårt repertoar.

 

Vennligst ta kontakt om dere har spørsmål til dette.

 


Sølvi Noraas
Avdelingssjef/ Overlege
Avdeling for medisinsk mikrobiologi

SSHF Kristiansand