Clostridium difficile har byttet navn til Clostridioides difficile

Fra januar 2020 har Clostridium difficile byttet navn til Clostridioides difficile. Se også Smittevernveilederen – C.difficile (FHI) og laboratoriehåndboken. Navnebyttet skjer på grunnlag av genetisk typing. Dette får ingen betydning for pasientbehandlingen.

 

Avd.sjef/Overlege Sølvi Noraas

Avd. for medisinsk mikrobiologi

SSHF Kristiansand