HELSENORGE

Covid-19 diagnostikk ved Sørlandet sykehus HF

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har nå endret tilbudet for Covid-19 diagnostikk.

Følgende gjelder:

1. Ordinær PCR undersøkelse (på stormaskiner):
Utføres alle hverdager og lørdag.
Det tilstrebes at prøver som kommer til vår avdeling innen kl. 14, analyseres og svares ut samme dag. Prøver på pasienter i sykehus anbefales levert fortløpende.

Med dagens tilgang på prøver gjelder følgende frister:
Hverdager: Frist for innlevering av prøver til første oppsett er kl. 09. Første prøvesvar kan forventes ca. kl. 13, siste ca. kl. 19. 

Lørdager: Frist for innlevering av prøver til første oppsett er kl.12. Første prøvesvar kan forventes ca. kl. 16 og siste ca. kl. 19.

Søndager utføres kun PCR-basert hurtigtest på innlagte pasienter.

Vi ber kommunene om å melde raskt fra dersom det oppstår større utbrudd som vil øke prøvemengden i stor grad.

2. PCR basert hurtigtesting:
Utføres for sykehusprøver etter bestemte retningslinjer.

Vår ekspedisjon (38073490) er åpen 08-1530 på hverdager og lørdager.
Sentralbordet (90) vil kunne formidle kontakt til mikrobiolog utenom ordinær arbeidstid.
Lege til lege (38038942) hverdager 08-15.30


Med vennlig hilsen

Sissel Francke
Avdelingssjef
Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK​