D-Dimer, aldersjusterte aksjonsgrenser

Fra og med 12.mars 2019 vil D-Dimer-resultater bli rapportert med aldersjustert referanseverdi.  

Referanseverdien er en aksjonsgrense med hensyn på å utelukke venøs tromboemboli når pretest sannsynlighet for slik sykdom er vurdert som lav til moderat. Vurdering av pretest sannsynlighet gjøres f. eks. med Well`s score.

D-dimer-nivået øker med alderen. Flere studier har vist at man også kan øke aksjonsgrensen.

Aldersjusterte grenser er allerede tatt i bruk blant annet ved Oslo-sykehusene.

Følgende grenser vil følge D-Dimer-resultatet: 

Alder, årD-Dimer, mg/L
≤ 55<0,5
56-65<0,6
66-75<0,7
>75<0,8

Kristin Lilleholt
Overlege
Avdeling for medisinsk biokjemi
Sørlandet sykehus
Tlf: 38073441