Datainnbrudd hos Sykehuset Innlandet

Sykehuspartner oppdaget i helgen uvanlig nettverkstrafikk rettet mot en internettserver tilhørende SIHF. SSHF benytter to av de samme systemene: Analyse- og undersøkelsesregister i labhåndboka og EK Web ekstern. De inneholder ikke personsensitive opplysninger.

​Lørdag 22/8 oppdaget Sykehuspartner uvanlig nettverkstrafikk rettet mot en internett-server tilhørende SIHF. Det ble iverksatt tiltak for å begrense skaden. Det antas likevel at data inneholdende personsensitive opplysninger kan ha kommet på avveie og det arbeides videre med å undersøke dette. Du kan lese mer på SIHF sin hjemmeside, og se oversikten over hvilke systemer som er berørt.

SSHF benytter to av de samme systemene: Analyse- og undersøkelsesregisteret i Labhåndbok og EK-Web ekstern. Disse inneholder ikke personsensitive opplysninger, men tilgangen er midlertidig stengt mens SP og SIHF undersøker om det kan være informasjon på avveie som også kan benyttes til å ramme våre installasjoner av disse systemene (eksempelvis om det har vært benytte samme admin passord på tvers av foretakene).

Ut over dette har vi ingen grunn til å tro at andre systemer i foretaksgruppen er berørt av hendelsen, men Sykehuspartner har økt sitt beredskapsnivå mens arbeidet med hendelsen pågår.

​Geir Hovind, informasjonssikkerhetsleder