HELSENORGE

Denguevirusdiagnostikk utføres ikke lengre ved SSHF

Denguevirusdiagnostikk utføres ikke lengre som hurtigtest ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi Kristiansand. 

Prøver sendes direkte til utførende laboratorium, Folkehelseinstituttet (FHI). For mer informasjon, se laboratoriehåndboka. Ved spørsmål, kontakt laboratoriet.

Overlege Guro Helen Furset Jensen
Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK