HELSENORGE

Elektronisk rekvirering fra DIPS til Avdeling for patologi fra og med 17 januar 2022

Elektronisk rekvirering av undersøkelser til patologi
På tilsvarende måte som det i dag rekvireres analyser til  mikrobiologi, vil dere fra 17. januar 2022 på samme måte rekvirere undersøkelser til Patologiavdelingen.

Vennligst benytt etiketter fra bestillingen for merking av prøvematerialet. Hvis det er behov for å tegne/legge ved skisse, kan dette gjøres på eget ark merket med pasient-ID og prøvetakingstidspunkt som sendes laboratoriet sammen med prøvematerialet. Denne skissen skannes inn på den elektroniske bestillingen i laboratoriedatasystemet LVMS.

NB! ALLE PRØVEGLASS MÅ MERKES MED KORREKT ID 


Systemforvalter Hilde Oline Strøm
Avd. for patologi SSHF