HELSENORGE

Endret diagnostikk for tarmpatogene bakterier

Avdelingen går nå over fra dyrkningsbasert til PCR-basert diagnostikk av tarmpatogene bakterier. 

Ved rekvirering ønsker vi å få kliniske opplysninger som tidligere, dvs. opplysninger om almenntilstand, feber, blodig diare, matinntak, andre syke, utenlandsanamnese, etc.

Standard undersøkelse omfatter i tillegg til de 4 agens vi  tidligere har hatt​; nemlig Salmonella, Campylobacter, Yersinia og Shigella også undersøkelse for andre sjeldent forekommende bakterier: EHEC (enterohemoragisk E.coli), Vibrio og Pleisiomonas. Se Patogene tarmbakterier - PCR i vårt analyse- og undersøkelsesregister for mer informasjon. 

PCR-basert diagnostikk for de vanligste parasitter som kan gi diaretilstand er allerede etablert, og PCR-basert diagnostikk for vanlige virus som kan gi diare er under etablering.  

Overlege Ståle Tofteland/Fagbioingeniør Amalie M. Nordskog​
Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand