Helsenorge

Endret metode for påvisning av SARS-CoV-2 IgG

Det er nå etablert metode for kvantitativ måling av SARS-CoV-2 IgG mot spike protein. 

Analysen kan ikke skille mellom aktuell/tidligere gjennomgått infeksjon eller vaksinasjon. Analysen har vist seg å være mer sensitiv enn tidligere brukt metode og påviser også antistoff dannet etter vaksinasjon.

Indikasjon for prøvetakning; Spørsmål om gjennomgått SARS-CoV-2 infeksjon. Ved spørsmål om aktuell infeksjon anbefales SARS-CoV-2 RNA.   

Avd.sjef/Overlege
Sølvi Noraas
Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK