Endret opplegg for covid-19-testing

Fra og med uke 25 tilbyr vi covid-19-testing for allmennpraksis, legevakt og andre kommunale legetjenester mandag-lørdag.

Søndager har vi kun kapasitet til å undersøke prøver fra inneliggende pasienter.

I sommerferieperioden (uke 25 – uke 34) vil svartiden kunne bli 2 dager.

Avd.sjef/Overlege Sølvi Noraas
Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK