Endringer i serologisk diagnostikk av Tick-borne encefalittvirus (TBE), Herpesvirus 1 og 2, Varicella zostervirus og Borrelia, fra og med 13.01.2020

Vi har byttet leverandør av antistofftester, størst betydning får dette for svarene for Borrelia.

Antistoff mot Borrelia vil nå bli gitt ut i Enheter/ml mot tidligere % av cut off. Tidligere resultatverdier kan ikke sammenlignes med nye. 

For de andre antistoffanalysene som berøres blir det ingen endring. Antistoff mot TBE, Herpesvirus og Varicella zostervirus vil som nå bli svart ut som påvist/ ikke påvist.  

Har dere spørsmål til dette så vennligst ta kontakt med Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Sølvi Noraas
Avdelingssjef/ overlege | +47 38 07 34 90 | solvi.noraas@sshf.no