Formalin til histologiprøve

Skal du sende oss histologiprøve? Da er det viktig at du bruker 10% bufret formalin.

​Histologiprøver må sendes på 10% bufret formalin (4% formalaldehyd) for at prøven skal kunne undersøkes. Ubufret formalin ødelegger prøven.

På laboratoriet brukes formalin fra Histolab. Det finnes også ferdigfylte beholdere på 30 ml, som kan benyttes. Disse er eksempler. Det finnes flere leverandører som tilbyr det samme.

Vi anbefaler at ubufret formalin destrueres, eventuelt sendes til avdeling for patologi for trygg destruering. Formalin skal som kjent ikke tømmes i vasken.