Fritt T4 – aldersjusterte referanseområder for barn < 1år

Fra og med 1. november 2019 endres referanseområdene for fritt T4, for barn < 1 år.

Referanseområder
AlderNedre referanse-grense Øvre referanse-grense
<= uke            15           39
> 1 uke - <= 3 uker            11           30
> 3 uker < 1 år            11           25
>= 1 år             11           22

 Fritt T4 angis i pmol/L

 Analysemetoden er uendret.

Mer informasjon om analysene finnes i laboratoriehåndboka: Fritt T4