Helsenorge

Har dere husket transporthylse?

Ved forsendelse av prøver per post skal emballasje minst bestå av 3 deler; Prøverør, transporthylse og ytteremballasje (konvolutt/eske).

​Laboratoriene har den siste tiden mottatt flere prøver per post som ikke er pakket i transporthylse, men kun i konvolutt. Vi vil derfor minne om at ved sending av prøver til laboratoriene i Sørlandet sykehus skal prøverør pakkes i transporthylse før den legges i konvolutt/eske for forsendelse. Fra vår prosedyre: 

Pakking av prøver: Emballasjen skal alltid bestå av minst 3 deler, primær (prøverør)-, sekundær (transporthylse) - og ytteremballasje (konvolutt/eske).
  • ​Primærbeholdere skal emballeres i sekundæremballasjen på en slik måte at de under normale transportforhold ikke kan knuses. Dersom flere primærbeholdere skal sendes i samme pakke, skal de pakkes slik at de ikke berører hverandre.
  • Det skal være absorpsjonsmateriale nok mellom primærbeholder og sekundæremballasje, til å kunne suge opp all væske ved ev. lekkasje. Polstret konvolutt som er korrekt merket med: Biologisk stoff, kategori B UN 3373.

Avdelingssjef/Overlege Sølvi Noraas
Avdeling for medisinsk mikrobiologi 
Sørlandet sykehus HF