Hurtig resistensbestemmelse i blodkulturer

Vi har nå etablert en hurtig resistensmetode for noen viktige bakteriearter i blodkultur: E.coli, Klebsiella pneumoniae, gule stafylokokker og enterokokker.

Fra før er hurtig identifikasjon fra positiv blodkultur innført, og alle sykehuslokasjoner inkuberer blodkulturflasker lokalt fortløpende etter at prøvene er tatt. Hvor lang tid tar det før prøvesvaret foreligger?

Figur blodkultur fra prøvetaking til svar

Inkubering av blodkulturflasker:
Flertallet av bakteriene vi påviser i blodkulturer er hurtigvoksende og vil «flagge» ut som positive i blodkulturmaskinen < 24 timer etter at inkuberingen er startet opp. I SSHF starter inkubering i blodkulturmaskiner fortløpende gjennom hele døgnet nokså umiddelbart etter at blodkulturen er tatt.  En typisk utflaggingstid for f.eks. E.coli er 18 timer.

Hurtig identifikasjon fra positiv blodkulturflaske:

Forsøk på identifikasjon av bakterieart i en positiv blodkulturflaske skjer direkte fra bakteriepelleten i vha. en massespektrometri-metodikk og er som regel suksessfull for mange hurtigvoksende species, inkludert viktige bakteriearter som det også er etablert samme dags/hurtig resistensbestemmelse for.  Slik artsidentifikasjon pågår fortløpende i laboratoriets åpningstid og foreligger typisk < 1-2 timer etter at arbeidet med positiv blodkulturflaske er påbegynt.

Hurtig/samme dags-resistensbetemmelse fra positiv blodkulturflaske:

Vi har nå etablert en hurtig resistensmetode for noen viktige species i blodkultur: E.coli, K.pneumoniae, S.aureus og enterokokker. Til sammen utgjør disse bakterie-species mer enn 60% av signifikante blodkulturfunn ved SSHF.  Metoden innebærer at vi kan lese av og besvare resistens for de viktigste empiriske midler for disse species samme dag som resistensarbeid for positive flasker påbegynnes, typisk 4-6 (ev 8) timer etter at arbeidet starter. 

De fleste E.coli/K.pneumoniae (>90%) vil kunne leses av etter 4 timer, og nesten alle etter 6 timer. For S. aureus vil godt over halvparten kunne leses av etter 4 timer, og nesten alle etter 6 timer. Svaret formidles fortløpende skriftlig og muntlig til behandlende avdeling/behandlende lege. Ved behov diskuteres antibiotikabehandling og eventuelt diagnose/diagnostikk i lys av funnene.

Svar etter hurtig resistensmetoden er å betrakte som like pålitelige som de som bestemmes etter en standard resistensmetode. Standard resistensbestemmelse gir et fullstendig antibiogram (flere antibiotika), og svarene her kommer 1 ev. 2 dager etter at den hurtige resistensbestemmelsen er formidlet. 

De viktigste flaskehalser i forhold til forsinkelser i arbeidet med hurtig identifikasjon og hurtig resistensbestemmelse etter at blodkulturflasken er flagget positiv er; 1) transport (fra SSF/SSA til SSK) og 2) åpningstid i lab for blodkulturarbeid (SSK kl. 08-1530).   

For spørsmål, ta kontakt med avdelingen.

Ståle Tofteland
Overlege PhD, spes. medisinsk mikrobiologi/indremedisin
Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK