HELSENORGE

Informasjon dyrkningsprøver kvinnelige genitalia

Fra 1.januar 2021 vil dyrkningsprøver fra kvinnelige genitalia uten indikasjon ikke bli undersøkt hos oss.

Fra 2017 til 2019 har vi sett en nær dobling av antall vaginalprøver til dyrkning. Innsending av prøver til mikrobiologisk dyrkning er ofte unødvendig. Sammenheng mellom mikrobiologiske funn og fluor vaginalis er for voksne dårlig dokumentert. 

Dyrkning anbefales ved:

  • Fluor vaginalis hos barn.
  • Fluor vaginalis etter operative inngrep, nylig gjennomgått abort/fødsel, nylig spiralinnsetting.
  • Gruppe A streptokokk dyrkning bør vurderes på kvinner med residiverende genital fluor, evt ved uttalte slimhinneforandringer og negativ mikroskopi med tanke på sopp og clueceller.
  • Dyrkning med tanke på gruppe A streptokokker og gule stafylokokker ved sår/erosjoner i genitalia og ved mistanke om toksisk sjokk syndrom.
  • Ved mistanke om candida vulvovaginitt anbefales dyrkning kun ved; Residiverende episoder (behandlingssvikt), alvorlige symptomer/funn eller spesielle pasientgrupper (diabetes, immunsuprimert, graviditet)  

Som angitt i tidligere infoskriv fra 06.02.2012 er det ikke indikasjon for rutinemessig dyrkning ved mistanke om bakteriell vaginose. Diagnosen baseres på vurdering etter Amsels kriterier. Viser også til Norsk gynekologisk forenings veileder «Vulvovaginale infeksjoner» for utfyllende informasjon om diagnostikk og behandling.

Dersom det oppgis mangelfulle kliniske opplysninger i rekvisisjonen vil ikke prøven bli undersøkt. Prøven oppbevares rutinemessig 3 dager. Ta evt kontakt med supplerende opplysninger på telefon 38073490.

Faglige spørsmål vedrørende endringen kan rettes til lege Kristine K. Berg (38038679/ krkber@sshf.no).

Kristine K. Berg (LIS) & Sølvi Noraas (Avd. sjef)
Avd. for medisinsk mikrobiologi
Sørlandet sykehus HF