Informasjon fra Laboratorievirksomheten om konsekvenser av koronapandemien.

Begrensing i bruk av tynne prøvetakingspensler

På grunn av nasjonale leveringsproblemer av tynne prøvetakingspensler (blå kork) ber vi alle rekvirenter om å bruke tykk prøvetakingspensel (lilla kork) så langt det er mulig. 

Vi trenger å forbeholde de tynne penslene til koronatesting.

Bruk av Tynn prøvepensel - corona.png

På grunn av mangel på prøvepensler ber vi også om at dere ved testing for covid-19 bruker samme pensel i hals og nasopharynx og at dere begrenser all annen prøvetaking.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi analyserer prøver på covid-19 så raskt det lar seg gjøre, og positive svar ringes kommuneoverlegene. Arbeidsbelastningen er svært stor så vi henstiller alle om å begrense telefonhenvendelser til det helt nødvendige.

Fastleger og andre som henviser, oppfordres til å begrense ny-henvisninger så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder også Poliklinikk for blodprøvetaking. Her kommer det daglig mange pasienter for å ta prøver, og flere av disse har hatt symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse.  For å beskytte utsatte pasientgrupper som må ta blodprøver i sykehusets poliklinikk, henstiller vi andre om å begrense eller utsette prøvetaking. Eventuelt vurdere om det er mulig å benytte et annet prøvetakingssted.

Poliklinikk for blodprøvetaking ønsker videre å begrense prøvetaking hvor pasienten må oppholde seg i sykehusets poliklinikker over tid, for eksempel ved ulike belastninger(glukose/laktose-belastninger). Svartidene kan bli noe forlenget på spesialanalyser (sædanalyser blir ikke utført) da personell disponeres i tråd med tiltak for å hindre spredning av koronasmitte.

Ved spørsmål om blodprøvetaking og spesialanalyser - ta kontakt med:   
Avdeling for medisinsk biokjemi, SSK - ekspedisjon, tlf: 38073450
Laboratorieavdelingen, SSA - ekspedisjon, tlf: 37014294