Informasjon om raportering av resistensbestemmelse

Vi har nå lagt om rapporteringen av resistensbestemmelsen ved funn av H.influenzae i tråd med det som beskrives i brev fra AFA.

Resistensbestemmelse for førstehåndsmidlene: amoksicillin og trimetoprim-sulfa, gis ut hvis det ikke påvises noen resistensmekanismer. Hvis det påvises resistens for førstehåndsmidler eller om det foreligger opplysninger om allergi for disse, vil svaret bli supplert med annenhåndsmidler. Hvis rapporten ikke inneholder midler som kan brukes, kan dere henvende dere til laboratoriet. Bare funn hvor vi mener det er grunn til å gi antibiotika blir gitt ut med resistensbestemmelse. Kliniske opplysninger blir således veldig viktige.

Med tiden vil dette systemet kunne bli utvidet til å gjelde for flere bakterier.

Utfyllende informasjon finnes i brevet fra AFA og vi tar også gjerne imot spørsmål. 

 

Sølvi Noraas
Avd.sjef/Overlege
Avd. for medisinsk mikrobiologi
Kristiansand