Laboratoriehåndboka har fått nytt utseende

Laboratoriehåndboka er nå flyttet fra den gamle løsningen, over i felles nettløsning. Med det fremstår den med et nytt utseende.

​Relevant innhold fra gammel løsning er flyttet inn i den nye internettløsningen. I tiden fremover vil det komme noen mindre endringer.

Undersøkelsesregisteret endres ikke.


Gjør deg kjent med det nye oppsettet. Hvis du oppdager feil eller mangler ta kontakt på e-post: sshf.pb.labhandbok@sshf.no