HELSENORGE

M. og C. pneumoniae analyseres igjen

Medisinsk mikrobiologi har nå startet opp med PCR-undersøkelse av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae igjen.

​For å frigjøre kapasitet til undersøkelse av Covid-prøver måtte vi ta en pause i analyseringen av M. og C. pneumoniae denne vinteren. Prøvemengden til Covid-19 har nå avtatt, og vi har dermed kapasitet til å utføre disse analysene igjen.

Avdelingssjef Sissel Francke
Avd. for medisinsk mikrobiologi SSHF​​