Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

Helsedirektoratet har lagt ut en oppdatert versjon av Nasjonalt handlingprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft.

Kapitlene som er oppdatert er endometriecancer, eggstokk- eggleder og bukhinnekreft, vulva cancer, borderline tumores, premaligne lidelser i cervix uteri samt inkluderer et nytt kapittel, endometrihyperplasi.

Klikk her for Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer forgynekologisk kreft.

Avd.sjef Hilde Bjørnestøl Hansen
Avd. for patologi SSK