Helsenorge

Ny algoritme for serologisk cøliakidiagnostikk og ny metode for P-Deamidert gliadinpeptid IgG

Fra 01.11.20 analyserer vi både P-transglutaminase (tTG) IgA og P-Deaminert gliadinpeptid IgG på alle pasienter der Cøliaki, diagnostikk/kontroll er bestilt.

​P-Deamidert gliadinpeptid IgG (tidligere kalt anti-gliadin (deamidert) IgG) vil fra 1.11.20 bli analysert med samme metode som vi i mange år har benyttet for P-Transglutaminase (tTG) IgA (modifisert ELISA). Dette innebærer overgang fra manuell til automatisert metode, og det blir mulig å analysere P-Deamidert gliadinpeptid IgG, i tillegg til P-Transglutaminase (tTG) IgA, på alle pasienter med spørsmål om cøliaki.  Når både P-Transglutaminase (tTG) IgA og P-Deamidert gliadinpeptid IgG analyseres, er den samlede sensitivitet, spesifisitet, positiv og negativ prediktiv verdi for cøliaki meget høy, også hos de yngste barna og hos personer med IgA-mangel. Vi vil ikke lenger analysere total IgA på disse pasientene.

Ved spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt:

Christine Torsvik Steinsvåg                                       Kristine T. Berget
Avd. overlege                                                               Enhetsleder immunologi
Tlf. 3807 (3502)                                                            Tlf. 3907 (3489)

Avd. for Immunologi og transfusjonsmedisin, SSK