Ny metode for antinukleære antistoff ANA

Fra 18.05.20 skrifter SSHF metode for analyse av antinukleære antistoff.

Fra 18.5.20 går vi over til analysering av ANA på BioPlex 2200-instrument med såkalt multiplex flow-immunanalyse, den samme metoden som vi i dag benyttet for ANCA, anti-GBM og anti-fosfolipidantistoff APLS. Metoden ligner tradisjonell EIA, og muliggjør samtidig påvisning av mange antistoff.

Med metoden som benyttes frem til 18.05.20 utføres først en ANA-screen ved bruk av brønner coatet med en blanding av ulike ANA subspesifisiteter. ANA-screen positive prøver analyseres videre på antistoff mot dsDNA (EliA og IFA1) SS-A, SS-B, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1 og Centromer B. Screeningbrønnene inneholder i tillegg Fibrillarin, RNA Pol III, Ribosomal P, PM-Scl, PCNA og Mi-2-proteiner, som vi ikke automatisk etteranalyserer ved positiv ANA.

Med ny metode vil vi ikke utføre noen ANA-screen, men gå rett på analyse av subspesifisitetene på alle prøver der ANA er rekvirert. Det betyr at en ved rekvirering av ANA ikke vil få svar på en ANA-screen som tidligere, men på alle subspesifisiteter, selv om alle er negative. Følgende 12 subspesifisiteter vil bli besvart:

P-ds(nativt)DNA IgG

P-Nukleosom IgG

P-Ribosomal P IgG

P-SS-A/Ro IgG: P-SS-A/Ro52 IgG og P-SS-A/Ro60 IgG

P-SS-B IgG

P-CENP B IgG

P-Sm IgG

P-SmRNP IgG

P-RNP (70 kDa) IgG

P-Scl-70 IgG

P-Jo1 IgG

Disse er nærmere omtalt i Laboratoriehåndboka under P-antinukleære antistoff og under de enkelte subspesifisiteter. Vi vil i stor grad gå bort fra standardkommentarer til de ulike analyseresultatene, og i stedet henvise til Laboratoriehåndboka for tolkning.

Alle prøver med positivt utslag på P-ds(nativt)DNA IgG vil også bli analysert for anti-dsDNA med IFA.

Algoritmen vil gi redusert svartid for ANA positive prøver sammenlignet med dagens algoritme.

Endringen er diskutert med revmatologer ved SSHF.  Ved spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin:

Christine Torsvik Steinsvåg                             
Avd.overlege
Tlf. 3807 (3502)    

Kristine T. Berget
Enhetsleder immunologi
Tlf. 3907 (3489)
                              


1IFA= indirekte immunfluorescensteknikk (manuell metode).